5 powodów, przez które nie możesz zrekrutować najlepszych pracowników

Z roku na rok pozyskanie odpowiednich kandydatów staje się coraz trudniejsze. Deficyt kadrowy odczuwany jest już niemal w każdej branży. Dlaczego tak trudno jest pozyskać odpowiednich kandydatów? Co zrobić, aby sprostać rosnącym wyzwaniom, jakie stawia przed nami obecny rynek pracy?

Niż demograficzny

Brak rąk do pracy to pierwszy wśród wymienianych przez pracodawców czynników, który może negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa i jego sukces biznesowy. Jak podają statystyki,  populacja Polaków od roku 1995 systematycznie spada. Wraz ze spadkiem przyrostu naturalnego maleje także liczba osób w grupie aktywnych zawodowo i jednocześnie powiększa się liczba osób w wieku emerytalnym – powyżej 65. roku życia. Co więcej, obecnie na rynek pracy wkracza generacja Z, czyli osoby urodzone w okresie niżu demograficznego z 1995 roku. Młodych osób rozpoczynających swoją karierę zawodową jest prawie o 60% mniej niż kilkanaście lat temu.

Rekordowo niski poziom bezrobocia

Kolejnym powodem, dla którego zrekrutowanie odpowiednich kandydatów jest trudniejsze niż kiedykolwiek jest rekordowo niska stopa bezrobocia w Polsce. We wrześniu br. wyniosła ona 5,2 proc. Jest to najniższy wynik od 25 lat, a kolejne prognozy wcale nie napawają optymizmem. Województwami, w których ten wskaźnik osiąga wartości najniższe są: woj. Śląskie (3,7 proc.), woj. Małopolskie (4,1 proc.) czy woj. Mazowieckie (4,4 proc.). Wyjątkowo niski poziom bezrobocia powoduje, że coraz więcej małych i dużych przedsiębiorstw boryka się z problem znalezienia wykwalifikowanych pracowników posiadających wymagane kompetencje. Prowadzi to do zjawiska określanego obecnie jako rynek pracownika – czyli sytuacji, w której jest więcej ofert pracy niż kandydatów, i to oni mogą dyktować swoje warunki.

Dobra koniunktura gospodarcza

Dynamiczny wzrost gospodarczy przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, a także wpływa na rozwój polskich przedsiębiorstw. Obecnie na rynku z łatwością możemy zaobserwować zwiększony popyt na produkty lub usługi firm. Wraz z rozwojem biznesu generowane są nowe miejsca pracy. Według raportu płacowego Hays, aż dziewięciu na dziesięciu pracodawców w Polsce zamierza w 2019 roku zatrudniać nowych pracowników, z czego 59% nowo zatrudnionych miałoby pozostać w firmie na stałe. Najbardziej poszukiwani są specjaliści w obszarach IT, finansów i księgowości, sprzedaży oraz inżynierii i produkcji. W wyścigu po najlepszych pracowników firmy muszą znaleźć sposób, aby wyprzedzić coraz większą konkurencję.

Pokolenie „Millenialsów” i „Z” na rynku pracy

Trudności w wyróżnieniu się na rynku pracy i pozyskaniu odpowiednich pracowników można upatrywać również w rosnących wymaganiach młodych osób wchodzących na rynek pracy oraz ich odmiennym podejściu do kariery zawodowej. Millenialsi (urodzeni w latach 1980-1995) dorastający wraz z rozwojem technologii oraz Pokolenie Z (urodzeni po 1995 roku), dla których bycie w sieci jest codziennością, będą wkrótce stanowić większość pracowników na rynku. Co jest dla nich najważniejsze w pracy? Zarówno pierwsza jak i druga grupa cenią sobie jasno określoną ścieżkę kariery, możliwość ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności. Ważne są dla nich także elastyczne podejście do pracy i konkurencyjne wynagrodzenie. Pracodawcy, którzy nie chcą pozostać w tyle są zmuszeni postawić na nieszablonowe rozwiązania, uwzględniające zmieniające się wymagania obecnego rynku pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego

Od października 2017 roku w Polsce obowiązują przepisy uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wiek emerytalny w przypadku kobiet wynosi obecnie 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65. Z tego powodu według prognoz do końca 2020 roku z rynku pracy zniknie aż milion osób. Przysporzy to polskim przedsiębiorcom wiele trudności kadrowych, zwłaszcza w przypadku rekrutacji na stanowiska wymagające specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia pracowników. Firmy, które w swoich ofertach pracy nie wymagają wysokiego poziomu wiedzy oraz fachowych kompetencji już od jakiegoś czasu zapełniają braki kadrowe zatrudniając cudzoziemców. Imigranci zarobkowi to zresztą coraz większa grupa zawodowa na polskim rynku pracy. Co jednak z firmami, w których doświadczenie i profesjonalne umiejętności są warunkiem koniecznym?

Jak wyróżnić się w tłumie?

Zmiany społeczno-ekonomiczne, niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zwiększona konkurencja i zmiany specyfiki rynku pracy sprawiają, że firmy mają coraz większe trudności z zrekrutowaniem odpowiednich pracowników. Zdolność pracodawcy do przyciągania potencjalnych kandydatów stało się warunkiem koniecznym do rozwoju i sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Od pracodawców wymaga się większego zaangażowania w rekrutację i większej dbałości o swoich pracowników. Aby zainteresować kandydatów, nie wystarczy już tylko długa lista pięknie brzmiących benefitów.

Jak zatem zbudować silną pozycję na rynku pracy i pozyskać najlepsze talenty? Kluczową kwestią jest dobrze przemyślana i dopasowana strategia employer brandingowa. Dobrze wdrożona strategia obejmie swym zasięgiem działania ukierunkowane na efektywne dotarcie do potencjalnych pracowników poprzez nowe kanały komunikacji oraz pomoże zbudować przyjazne i rozwojowe środowisko pracy dla osób już obecnych w firmie. Pierwszym krokiem w przygotowaniu strategii employer branding powinna być dokładna analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego mocnych stron, obszarów do poprawy, oczekiwań grupy docelowej, a także działań konkurencji.

Chcesz porozmawiać o wyzwaniach z jakimi mierzysz się w procesie rekrutacji nowych pracowników?

Skontaktuj się ze mną: sabina.lipiec@oksuper.pl

Sabina Lipiec, Employer Branding & Social Media Specialist, OK SUPER

Umów się na spotkanie już teraz!

Twoja konkurencja już rozmawia z Twoimi kandydatami!